ТЕХНОЛОГИЯ     ПРОДУКТ ТМ     НАЧАЛО

За разлика от множество реклами на хранителни продукти реално използваната технология за КОСМОБАР  е изцяло зелена, защото изобщо не се ползва електричество от обществената мрежа. Обработката на продуктите става с екологично чиста термично не интензивна технология с каскадно използване на слънчева енергия с термопомпи. Термопомпите осигуряват топлина и хладина, в съответствие с технологията. Инсталацията е световна патентна новост от 2023 г., с официално патентно становище от Патентното ведомство. Технологията е предназначена за производство на иновативни био, пробиотични, детски, диабетични, фитнес, диетични и други видове естествени храни с и без кисело мляко. Тя работи пряко със слънчевата топлина, непряко със слънчеви термопомпи и с електро термопомпи, захранвани от обществената мрежа. Във всички случаи е с нулеви вредни емисии на парникови и други вредни газове и отпадъчни продукти. Инсталацията е с непрекъснат автоматичен контрол под управлението на самообучаващ се изкуствен интелект и е без отпадъчна. Инсталацията е световна патентна новост. Официалният доклад на Патентното ведомство може да изтеглите от ТУК !

Действието на автоматизираната каскадна слънчева мултинагревателна инсталация с термопомпи за нискотемпературна обработка на хранителни продукти в камера с подналягане е оптимизирано с пакет подпрограми, заложени в управляващия я изкуствен интелект. Той работи в непрекъсната обратна връзка по входящи физически сигнали от датчиците 15, 16 и 17 за параметрите на обработката в херметичната камера 1.
Работата й е автоматична едновременно под дистанционен или локален контрол, включително и с намеса на оператор.
Ноу-хау-то за реализацията на изобретението е описана и в патентните претенции.

Специфичният свеж, млечнокисел вкус и аромат на българското кисело мляко се дължат на метаболитните вещества, сред които 34 вида ароматни вещества. Те се отделят при млечнокиселата ферментация вследствие на симбиотичната дейност на Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Съставът на закваската е определящ за вкуса и аромата на продукта. На тази закваска се дължи различието на вкуса и аромата на "Българско кисело мляко / Bulgarsko kiselo mlyako", сравнено с кисели млека, произведени със закваски, които са изолирани и създадени извън България. Пашата на млекодайните животни влияе на аромата и вкуса на суровото мляко и на повишеното съдържание на Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. По-дългият период на паша обуславя разнообразието от минерали и витамини в състава на суровото мляко 


Отделно ноу-хау е оптималното управление на интелигентната оптимизационна система. Той е основан на самообучаващ се софтуер, който се натрупва от собствената история на работата централният оптимизационен блок 14. Технологията за самообучение е съществено различна от традиционното програмиране. Системите за изкуствен интелект използват модели за прогнозиране, набор от параметри и факти, които централният оптимизационен блок 14 ползва, за да взема решения. Включително и компонент за обучение, който позволява на системата да променя параметрите и базите си с правила, въз основа на опита, който се натрупва в архивната памет на централният оптимизационен блок 14. Така се формират непрекъснато нови бази правила, неизбежно необходими за механизма на умозаключенията на изкуствения интелект. С течение на времето, използвайки тази циклична система, централният оптимизационен блок 14 трансформира своя предварително заложен софтуерен модел и параметри и се напасва със собствения си опит, с прогнози и с резултати от реалната собствена история на функционирането на нагревателните устройства 4, 11, 7 и 9. Изкуственият интелект е управленската част на вариаторната енергоикономична технология
За всички функционални алгоритми, заложени в централният оптимизационен блок 14, предварително изготвихме бази и факти с начални правила. Събраните от експериментите бази с данни, факти и правила, както и новосформираните от анализа на историята на работата на инсталацията, съгласно изобретението, са неразделна част от технико-технологична експертна система за автоматична работа в реално време на системата.
Управленският изкуствен интелект е разработен и изпълнен с помощта на обектно ориентиран алгоритмичен език, съдържащ собствен механизъм на умозаключенията за автоматично вземане и изпълнение на решения в реално време. Това става с помощта на непрекъснато получаваните сигнали от датчиците 15, 16 и 17. Тяхното значение многократно нараства в общия управленски процес, защото се съчетава със софтуера. Номерациите в горния текст са от схемата на фигурата, която може да изтеглите от ТУК

 

Some innovative pro-biotic products with BG yogurt see here !

This site is a member of  INNOVATION PARTNERS NETWORK

Tози сайт е член на иновационната мрежа NNOVATION PARTNERS NETWORK

 

ТЕХНОЛОГИЯ     ПРОДУКТ ТМ     НАЧАЛО

1999- 2023 Copyrights by George Tonchev, the site is under re-construction  +359 876 403 727, InventorTonchev@gmail.com 

  Symptoma